HJEMTRENINGKONKURRANSEMEDLEMSSKAPOM KLUBBEN

Opptak av nye medlemmer og prøvespill

Du kan fra og med 29. august komme på torsdager kl 18 for å få mer informasjon om klubben, sporten og prøvespille. Oppmøte ved tribunen i hall 2. Juniorer under 16 år må komme i følge med foreldre. Ta med hallsko og treningstøy, ellers stiller vi med det som trengs.

Velkommen skal dere være!

Her finner du en presentasjon av klubben for nye medlemmer

Juniorgruppene er foreldredrevet, så vi ber foreldre til yngre spillere (juniorer/opptil 18 år) lese spesielt om juniormedlemsskap.